تبلیغات

شارژ رایگان ایرانسل
شارژ رایگان ایرانسل

ترفند جدید

با این کد شارژ شما سه برابر افزایش پیدا میکنه


عدد را ازکد 9 وارد کنید ازسمت راست به چپ

#5916367539* ramz kart sharj*141*
صد درصد تست شده شارژ 2000 تومانی را به 5000 تومان تبدیل میکنه

کد بالا در ماه فقط 1 بار قابل استفاده است